överlåtelsebesiktningHusbesiktning vind
Bild: Fuktgenomslag, rötskada, yttertak på vind. För att få en rättvis bild av huset görs ofta en säljarbesiktning. Detta är bra då säljaren får en besiktningsmans utlåtande gällande huset. Köparen får mer information om husets skick och därmed ytterligare beslutsunderlag. Mäklaren kan erbjuda eventuella budgivare utlåtandet vid visningen som ett aktuellt […]

Säljarbesiktning – överlåtelsebesiktning av säljaren


Bild: Diffusionspärr(plast) och isolering saknas delvis, vindsbjälklag Som köpare har man långtgående skyldigheter att undersöka fastigheten. Anledningen är att man inte kan hävda fel i efterhand som hade kunnat upptäckas vid en besiktning av fastigheten. En köparbesiktning – överlåtelsebesiktning enligt SBR modell hjälper köparen med en del av hans undersökningsplikt.

Köparbesiktning överlåtelsebesiktning  Bild: Vind med mögelpåväxt på yttertak samt ojämn isolering Vid husförsäljning eller husköp finns motstridiga intressen. Varje part har sin agenda och därmed olika sätt att se på saker. Säljaren vill ha vad huset är värt, gärna högt pris. En känslomässig bindning till sitt hem kan påverka synen på […]

Viktigt med överlåtelsebesiktning