Kontrollansvarig

kontrollansvarig enligt pbl

Inriktning

Jag hjälper dig som kontrollansvarig när du bygger villa eller fritidshus. Jag arbetar främst mot privatpersoner som KA och oberoende besiktningsman. Mitt verksamhetsområde är Lerum, Göteborg, Partille och Alingsås.

Enligt plan och bygglagen (pbl) behövs en kontrollansvarig (KA) vid dom flesta byggnationer. Som KA bistår man byggherren i byggprocessen för att byggnationen skall uppfylla samhällets krav.

Kontrollansvarig Lerum Lennart Svanberg besiktninghus.se

Välja kontrollansvarig

En kontrollansvarig arbetar inom olika områden och har olika bakgrund. Arkitekt, konstruktör, besiktningsman eller bygglovshandläggare är exempel på bakgrund. När du söker efter en KA till ett småhus är det inte alla som tar uppdrag som detta. Jag är medlem i SBR och under deras förteckning hittar man dom KA som riktar sig mot konsumenter/privatpersoner. På boverket hittar du alla som är kontrollansvariga.

Jag har arbetat ett antal år med olika husbesiktningar och som kontrollant vid nybyggnationer, främst villor. Förutom att vara besiktningsman SBR vid överlåtelse av fastigheter är jag även godkänd att utföra fuktutredningar och fuktmätningar.

Kortfattad arbetsgång

Innan bygglovsansökan så träffas vi.

Ni berättar om ert byggprojekt och jag berättar hur jag arbetar.

  • Vi träffar ett avtal.
  • Bygglovsansökan-bygglov.
  • Kompletterar bygglovet med kontrollplan och handlingar-möte.
  • Tekniskt samråd.
  • Startbesked-byggstart.
  • Arbetsplatsbesök.
  • Kontroller.
  • Slutsamråd-slutbesked-inflyttning.

Pris KA

När det gäller småhus lämnar dom flesta KA ett fast pris. Priset beror på vad det är för entreprenadform och hur den utförs. En totalentreprenad från ett stort företag medför mindre arbete för KA och byggherren. En delad entreprenad som byggherren driver i egen regi kan medföra större behov att konsultera sin kontrollansvarige.

Du får ett fast pris av mig när det gäller grunduppdraget som kontrollansvarig enligt pbl, om du har behov av ytterligare hjälp så beror priset på omfattningen.

Krav på KA

För att arbeta som kontrollansvarig måste man vara certifierad, det kan man bli om man är dokumenterat lämplig för uppgiften och bevisar sin kunskap genom att skriva tentamen. Tentamen upprepas vart femte år med krav på fortbildning under certifieringsperioden. Uppdrag skall redovisas för certifieringsorganet årligen. Krav på opartiskhet.

Varför behövs kontrollansvarig?

När du bygger så är meningen att du som byggherre står för dina egna kostnader. Jag som KA fungerar som byggnadsnämndens(BN) förlängda arm och ger dom det underlag som krävs för att fatta beslut. BN måste kunna lita på KA. Det är därför kraven är höga på oss. Läs mer om kontrollansvarig på husesyning.se