Lägenhetsbesiktning

Lägenhetsbesiktning görs av besiktningsman SBR för köpare som en del av undersökningsplikten.

När du som köparen gör en lägenhetsbesiktning är det för att få en besiktningsmans bedömning av lägenhetens skick för att undvika senare överraskningar som går att upptäcka vid en undersökning. Ta hjälp av en oberoende besiktningsman SBR som har yrkeskunnande och integritet.

Ett nytt hem idag innebär en stor investering. Även om en bostadsrätt inte omfattas av jordabalken så har köparen ändå en undersökningsplikt enligt köplagen. En opartisk besiktningsman kan göra en objektiv undersökning av bostadsrätten.
En besiktning av bostadsrätt kan säljare eller köpare beställa.

 

Varför är det viktigt med lägenhetsbesiktning?

För att köparen skall uppfylla sin undersökningsplikt enligt köplagen. Man kan inte hävda fel när köpet är klart gällande saker som man kan upptäcka vid en besiktning. En van besiktningsman kan ge dig värdefull information om objektet inför köpet av ny bostad.
Efter besiktningen får du ett utlåtande, med detta som grund har du sedan mer kunskap om lägenhetens skick.

Vad ingår i en lägenhetsbesiktning?

  • En noggrann okulär besiktning för att kontrollera eventuella fel och brister invändigt i lägenheten.
  • Leta efter synliga tecken på läckage.
  • Ta del av dokument från eventuell utförd renovering.
  • Bedöma om våtrum är fackmässigt utförda vid renovering.
  • Utlåtande med fel och brister noterade samt eventuell rekommenderad fortsatt teknisk utredning.

Lägenhetsbesiktning badrum

Vad ingår inte i en lägenhetsbesiktning?

Dom delar av fastigheten som bostadsrättsföreningen ansvarar för. Till exempel entréer, trapphus, förråd, balkong, tvättstuga och övriga gemensamma utrymmen.

 

Läs mer på husesyning.se om lägenhetsbesiktning.