Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning som en del av köparens undersökningsplikt enligt Jordabalken.

När du köper ett hus är det viktigt att du har kunskap om dom egenskaper som just ditt hus har. Om du inte själv har stor erfarenhet av detta är det viktigt att anlita en besiktningsman SBR för att utföra en överlåtelsebesiktning för köpare. Man kan inte hävda fel när köpet är klart gällande saker som man kan upptäcka vid en besiktning. Att äga en fastighet innebär alltid kostnader för att hålla den i gott skick. Det är viktigt för ekonomin att känna till vad som behöver göras, i tid.

Vad ingår i en överlåtelsebesiktning?

En noggrann okulär byggbesiktning av alla tillgängliga och åtkomliga utrymmen samt mark i nära anslutning till huvudbyggnad. Innan besiktningen börjar tar besiktningsmannen del av dom handlingar som är tillgängliga vid besiktningstillfället. Det är bland annat:

 • Konstruktionsritningar
 • Frågelista
 • Mäklarbroschyr
 • Annat
  Det är bäst om säljaren är med för att svara på frågor.

Efter besiktningen får du ett utlåtande, med detta som grund har du sedan mer kunskap om ditt hus. Kostnaden för en husbesiktning får man ställa mot övriga kostnader med husköpet samt priset på fastigheten.

Det som inte tillhör överlåtelsebesiktningen är:

 • VVS – Värme, ventilation och sanitet.
 • El
 • Skorstenar, rökkanaler.
 • Övrig mark.

Detta ingår i köparens undersökningsplikt. Anledningen till att dom inte ingår i överlåtelsebesiktningen är att det är andra yrkesgrupper som är experter på respektive område. Rörläggare, elektriker, sotare mm. Om inte skorstenen är provtryckt nyligen så skall du som köpare göra detta innan köpet är klart, du kan inte hävda fel efter köpet.

När besiktningen sker är du med. Besiktningsmannen kan upplysa dig om saker som du behöver undersöka. Fuktutredning eller fuktmätning kan behöva göras som en del av fortsatt teknisk utredning. Fuktmätning kan beställas som tilläggsuppdrag men ingår inte i överlåtelsebesiktningen.

Åtkomligt eller tillgängligt?

För att utrymmen skall betraktas som besiktningsbara, tillgängliga, åtkomliga skall besiktningsmannen ha möjlighet att röra sig fritt med tillräcklig takhöjd i trånga utrymmen, dom skall vara ”krypbara”.

För att inte behöva riskera att skada sig skall det finnas godkända uppstigningsanordningar till tak mm. Landgång skall finnas i vindsutrymme som saknar golv.

Vad kostar en överlåtelsebesiktning?

Jag lämnar fast pris beroende på byggnadens:

 • Storlek (Hur många kvadratmeter som skall besiktigas)
 • Antal byggnader
 • Ålder

Jag utgår från Lerum och besiktigar i området Göteborg, Alingsås, Borås, Kungsbacka, Kungälv med grannkommuner.

Ring eller mejla för offert. Läs mer på husesyning.se om överlåtelsebesiktning.

överlåtelsebesiktning, Lennart Svanberg