Besiktninghus hjälper dig med:

kontrollansvarig Vid nybyggnad eller om-/tillbyggnad.

besiktningsman SBR för husbesiktning vid försäljning eller köp av hus.

Övriga tjänster besiktninghus :

  • Överlåtelsebesiktning: För säljare eller köpare

  • Lägenhetsbesiktning: För säljare eller köpare

  • Slutbesiktning: Vid nybyggnation eller ombyggnation

  • Garantibesiktning: Inom 2 år från slutbesiktning

  • Teknisk besiktning/utvalda delar: Besiktning del av hus.

  • Byggkontroll: Kontrollant under byggnation.

  • Fuktmätning: riskkonstruktioner och byggnader

Ring för offert tel: 031-3099001

Vid försäljning eller köp av bostad är det viktigt både för säljare och köpare att bostadens egenskaper och skick är kända. Som säljare ansvarar man för dolda fel i 10 år vid husköp. Säljaren kan teckna försäkring som skydd när man gjort en överlåtelsebesiktning.

Vid köp av bostad vill man ha alla fakta innan avslut för att slippa framtida överraskningar. Köparens undersökningsplikt är omfattande och det är väl använda pengar att anlita en egen besiktningsman SBR vid köp.

En överlåtelsebesiktning görs enligt SBR – modellen det vill säga en okulär besiktning av alla åtkomliga/tillgängliga utrymmen. När vi bokat tid så får du en uppdragsbekräftelse som vi går igenom innan besiktningen. Det är viktigt att uppdragsgivaren är med under besiktningen. Jag behöver några arbetsdagar för att skriva utlåtandet som består av mina noteringar samt en riskanalys och eventuellt fortsatt teknisk utredning.

Vi har en genomgång av utlåtandet på telefon när det är klart.

Besiktningsman

Jag har arbetat ett antal år med olika husbesiktningar och som kontrollant vid nybyggnationer, främst villor. Under mitt yrkesliv har jag verkat i olika branscher. Jag tycker om att träffa och hjälpa människor. Min ambition som din besiktningsman och expert är att du skall få den opartiska informationen om fastigheten eller bostaden som du behöver för att kunna ta rätt beslut.

Som byggingenjör SBR arbetar jag självständigt. Detta betyder inte att jag är ensam, vi SBR lokalt anslutna träffas regelbundet för utbildning och samverkar vid behov. För att kunna verka som besiktningsman SBR och teckna försäkring för detta behöver vi hela tiden vidareutbilda oss.
Byggbranschen är liksom andra branscher under ständig utveckling med nya metoder, material mm. Att gå på mässor och olika utbildningar är ett måste.