Husbesiktning

En husbesiktning eller överlåtelsebesiktning görs enligt SBR – modellen, det vill säga en okulär besiktning av alla åtkomliga/tillgängliga utrymmen.

Husbesiktning tillsammans med besiktningsmannen gör att du får en bra uppfattning om huset.

När du skall köpa ett hus har du en omfattande undersökningsplikt. Kortfattat innebär det att allt som går att upptäcka vid en undersökning skall du ta hänsyn till. Du kan inte anmärka på saker efter köpet som gick att upptäcka vid en undersökning innan.

Husbesiktning vindHusbesiktning BlåbetongHusbesiktning grundmur

Det är vanligt idag att säljaren gör en besiktning av hus innan försäljning. Syftet är att eventuella köpare skall få en uppfattning om husets skick och ha med detta i sin budgivning. Detta för att underlätta avslutet i fastighetsaffären och minimera avhopp efter att köparen gör en egen besiktning. Förhållanden som står i utlåtandets riskanalys eller under fortsatt teknisk utredning kan du som köpare inte hävda är dolt. Du måste själv utreda vidare innan köp.

Du som köpare har inte några rättigheter mot besiktningsmannen om du inte ”köper in dig” i utlåtandet som är utfört inför försäljningen. Frågan är då om du skall ta del av ett utlåtande som inte är gjort på ditt uppdrag, för en tid sedan eller om du skall anlita en egen oberoende besiktningsman. Jag är certifierad besiktningsman SBR och är även kontrollansvarig vilket innebär att jag måste utbilda mig fortlöpande för att behålla mina titlar. Det betyder också att jag ser många hus, nya och gamla.

Stora besiktningsföretag tecknar avtal med mäklarkedjor för att tillsammans förmå säljare att göra säljarbesiktningar. Mäklare har även rätt att få provision för att förmedla tjänster. Dessa tjänster får olika benämningar eller beteckningar för att ge sken av något slags godkännande som inte behöver finnas i verkligheten. Det är köparen som har den mycket omfattande undersökningsplikten. Därför är det viktigt att anlita en egen oberoende besiktningsman när du kanske skall göra ditt livs affär. Läs mer om husbesiktning på husesyning.se