Byggkontroll, kontrollant

Byggkontroll under husbyggnation, renovering eller om – tillbyggnad.

Olika exempel på byggkontroll mot underlag:

  • Kontroll av platta på mark innan gjutning (balkar, armering)
  • Kontroll av stomme (upplag, takstolsplan, bjälklag).
  • Kontroll av blivande våtrum (utförande, regelavstånd, tätskikt).
  • Fuktmätning/indikering av syllar innan inbyggnad (stickprov).

Jag är byggingenjör SBR och har stor erfarenhet av byggkontroll, bland annat som kontrollant för KA. Enstaka kontroller, löpande kontroller, skriva avvikelserapporter och kontakter med inblandande parter.