Teknisk besiktning – delbesiktning

Delbesiktning av hus. Inför ombyggnad – under pågående ombyggnad – vid slutförande. Teknisk besiktning utvalda delar.

När du behöver en opartisk hjälp med delbesiktning av pågående eller slutfört arbete på ditt hus. Jag kan hjälpa dig när du är osäker på om arbete är utfört korrekt eller är ofärdigt.

Har du haft problem under entreprenaden eller bara vill ha en teknisk besiktning av någon som undersöker om arbetet är utfört korrekt?

Jag erbjuder mig att besiktiga utvald del av huset. Vi ser på aktuell del tillsammans under besiktningen och du får ett utlåtande av mig med mina noteringar.