Köparbesiktning överlåtelsebesiktning

Vind isolering saknas

Bild: Diffusionspärr(plast) och isolering saknas delvis, vindsbjälklag

Som köpare har man långtgående skyldigheter att undersöka fastigheten. Anledningen är att man inte kan hävda fel i efterhand som hade kunnat upptäckas vid en besiktning av fastigheten. En köparbesiktning – överlåtelsebesiktning enligt SBR modell hjälper köparen med en del av hans undersökningsplikt.