Viktigt med överlåtelsebesiktning

Vind isolering ojämn mögelpåväxt

 

Bild: Vind med mögelpåväxt på yttertak samt ojämn isolering

Vid husförsäljning eller husköp finns motstridiga intressen. Varje part har sin agenda och därmed olika sätt att se på saker.
Säljaren vill ha vad huset är värt, gärna högt pris. En känslomässig bindning till sitt hem kan påverka synen på husets skick och därmed eventuellt marknadsvärde.
Köparen vill inte betala mer än nödvändigt, helst lågt pris. En fälla för köparen kan vara att ”förälska sig” i huset innan man satt sig in i husets eventuella fel, risker mm.
Mäklaren vill att försäljningen går så snabbt och smidigt som möjligt. Därför är det bra att köparen är insatt i husets skick vid budgivningen och att det inte kommer fram okända egenskaper i efterhand.

Besiktningsmannens roll blir att opartiskt göra en okulär besiktning och skriva ett utlåtande över dom fel och brister som han
upptäcker. Med sin erfarenhet, husets konstruktion, skick och ålder på huset mm. bedöms om det finns påtaglig risk för väsentligt fel, så kallad riskanalys. Besiktningsmannen kan även notera saker under fortsatt teknisk utredning som inte tillhör riskanalysen. Uppdragsgivaren bedömer själv om risker skall utredas vidare.